Đấu thầu - mua sắm công

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 4718

  • Tổng 973.455

Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh...
Căn cứ Điều 113 Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật quy định về lấy ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông...
Xem tiếp

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

49 người đã tham gia bình chọn