Đấu thầu - mua sắm công

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 153

  • Tổng 2.165.639

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh đến...
(Website Quảng Bình) - Ngày 22/02/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 406/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh đến năm 2020. Theo đó, Quy hoạch có...
Xem tiếp