Đấu thầu - mua sắm công

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 646

  • Tổng 2.144.352

Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh...
Căn cứ Điều 113 Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật quy định về lấy ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông...
Xem tiếp
Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015
Thực hiện Công văn số 3979/BKHĐT-TH ngày 24/6/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND...
Xem tiếp
Sáo Khui trong đời sống của người Bru-Vân Kiều
Cư trú tập trung ở miền núi Quảng Bình, người Bru- Vân Kiều cuộc sống quanh năm gắn liền với con sông, con suối. Cảnh sắc nương rẫy, núi non trùng điệp đã tác động rất lớn đến sự hình thành nhân cách cũng...
Xem tiếp