Đấu thầu - mua sắm công

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 4283

  • Tổng 973.020

Quảng Bình: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
CafeLand – Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết 34/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh Quảng Bình
Xem tiếp