Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 1313/KHĐT-TĐ THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 02) (Dự án Khu nhà ở xã hội tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới) Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 23/05/2023 Còn
2 641/KHĐT-TĐ THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 22/03/2023 Còn
3 613/KHĐT-TĐ THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 21/03/2023 Còn
4 380/KHĐT-TĐ Về việc đăng ký danh sách cán bộ tham gia khóa tập huấn đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 28/02/2023 Còn
5 288/KHĐT-QLKT Về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 17/02/2023 Còn
6 158/KHĐT-TĐ Về việc triển khai lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 01/02/2023 Còn
7 95/KHĐT-TĐ Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 16/01/2023 Còn
8 3750/KHĐT-TĐ Về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 22/12/2022 Còn
9 2990/KHĐT-VP V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của UBND tỉnh Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 25/10/2022 Còn
10 2701/KH-KHĐT Kế hoạch triển khai Bộ phận tiếp nhận kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 28/09/2022 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »