Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 1544/KHĐT-TH Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2025" Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 18/06/2024 Còn
2 6363/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm dự án đầu tư có sử dụng đất qua mạng (E-YCSBNLKN), dự án Khu đô thị cao cấp Quán Hàu UBND Tỉnh 21/03/2024 Còn
3 257/QĐ-UBND Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (Dự án Khu đô thị Quang Phú, thành phố Đồng Hới) UBND Tỉnh 01/02/2024 Còn
4 258/QĐ-UBND Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (Dự án Khu đô thị Lý Trạch, huyện Bố Trạch) UBND Tỉnh 01/02/2024 Còn
5 259/QĐ-UBND Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (Dự án Khu đô thị phía Bắc Công viên trung tâm thành phố Đồng Hới) UBND Tỉnh 01/02/2024 Còn
6 256/QĐ-UBND Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư DA( Khu đô thị phía tây đường Phan Huy Chú, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới UBND Tỉnh 01/02/2024 Còn
7 160/SXD-ĐTHT&KTXD Về việc công bố Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030 Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình 19/01/2024 Còn
8 160/SXD-ĐTHT&KTXD . Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình 19/01/2024 Còn
9 3851/KHĐT-TĐ Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 25/12/2023 Còn
10 3617/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2021 - 2030. UBND Tỉnh 15/12/2023 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »