Quy trình ISO sở KHĐT
Đấu thầu - mua sắm công

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2034

  • Tổng 2.053.522

Thông báo treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
Ngày 27/01/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình có Thông báo số 99/TB-UBND về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, cụ thể như sau:
Xem tiếp
Hội thảo xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh Quảng Bình
Sáng ngày 30/12/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016-2020) của tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì Hội thảo. Tham dự có đại diện lãnh đạo và Trưởng phòng Kế hoạch...
Xem tiếp
Hệ thống biểu mẫu báo cáo thành tích Thi đua Khen thưởng tập thể và cá nhân Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 »