Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 409

  • Tổng 1.627.457

GIỚI THIỆU CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NĂM 2017 CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA – BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên toàn quốc tại Công văn số 30/QDNNVV-NVUT ngày 6/3/2017 của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – Bộ Kế hoạch và Đầu tư bao gồm các chương trình: 

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới, sáng tạo; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải. Phạm vi thực hiện chương trình: Toàn quốc. Thời gian triển khai các chương trình hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2017.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh có nhu cầu vay vốn có thể lựa chọn nộp hồ sơ. Thông tin cụ thể về chương trình, hồ sơ, trình tự, thủ tục nhận hồ sơ của doanh nghiệp, địa chỉ liên hệ của Quỹ  theo Hướng dẫn của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – Bộ Kế hoạch và Đầu tư được chi tiết tại phụ lục đính kèm và đăng trên website của Sở.
Minh Huệ