Chọn mẫu hiển thi

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 557

  • Tổng 2.144.263

Đăng ký công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2014

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 893/SNV-CCHC ngày 15/7/2014 của Sở Nội vụ về việc đăng ký công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2014. Văn phòng đề nghị các phòng, đơn vị thuộc sở nghiên cứu nội dung văn bản số 893/SNV-CCHC ngày 15/7/2014
Bản đăng ký học các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước năm 2014 đề nghị gửi về Văn phòng sở trước ngày 25/7/2014 để tập hợp trình lãnh đạo sở thông qua, sau thời hạn trên nếu không đăng ký xem như các phòng không có nhu cầu bồi dưỡng.
Đề nghị các phòng chuyên môn thuộc Sở phối hợp thực hiện./.
 

Tải biểu mẫu đăng ký tại đây