Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 4714

  • Tổng 973.451

Lý lịch Ban giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG GIÁM ĐỐC SỞ

PHAN PHONG PHÚ

 

Họ và tên: Phan Phong Phú

+ Ngày sinh: 12/11/1970

+ Quê quán: Xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng: 19/07/2001

Ngày chính thức: 19/07/2002

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Chức vụ Đảng: Bí thư Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chức vụ Chính quyền:  Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Công trình Thủy Lợi, Đại học ngành Quản lý Kinh tế

Điện thoại cơ quan: (0232) 3851645

Email: phupp.skhdt@quangbinh.gov.vn 

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

MAI HỒNG NGỌC

 

 

Họ và tên: Mai Hồng Ngọc

+ Ngày sinh: 26/03/1979

+ Quê quán: Xã Xuân Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng: 19/5/2005

Ngày chính thức: 19/5/2006

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chức vụ Chính quyền: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Điện thoại cơ quan: (0232) 3 820 442

Email: ngocmh.skhdt@quangbinh.gov.vn 

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

HOÀNG ĐỨC THIỆN

 

 

Họ và tên: Hoàng Đức Thiện

+ Ngày sinh: 22/4/1980

+ Quê quán: Xã Quảng Tiên - Huyện Quảng Trạch - Tỉnh Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng: 19/5/2011

Ngày chính thức: 19/5/2012

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Chức vụ Đảng: Không

Chức vụ Chính quyền: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng công trình giao thông

Điện thoại cơ quan: (0232) 

Email: thienhd.skhdt@quangbinh.gov.vn