VĂN BẢN MỚI

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 109

  • Tổng 1.957.111

Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định thủ tục thực hiện một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh

 

Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017

 

Các tin khác