Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 4422

  • Tổng 973.159

Thông báo đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài

Xem với cỡ chữ : A- A A+

.

Thực hiện Công văn số 1073/BKHCN-ƯDCN ngày 17/04/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tiếp tục phối hợp xác định nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và Công văn số 588/SKHCN-QLCN ngày 05/05/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp xác định nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân(Có Công văn kèm theo); Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài được biết và gửi nhu cầu công nghệ (mẫu đính kèm dưới bài viết) về Sở Khoa học và Công nghệ; địa chỉ: số 17A Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trước ngày 30/05/2023 để cơ quan đầu mối là Sở Khoa học – Công nghệ tổng hợp gửi Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Công văn số: 588/SKHCN-QLCN ngày 05/05/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ.

Mẫu phiếu điều tra nhu cầu công nghệ

Các tin khác