Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 3945

  • Tổng 972.681

MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Xem với cỡ chữ : A- A A+

.

1. Doanh nghiệp cần biết

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp cho các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không phải là giấy phép kinh doanh.

2. Các hành vi bị nghiêm cấm

- Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.

    3. Các trường hợp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp                             

- Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;

- Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký.

    4. Các trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;

- Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp thành lập;

- Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;

- Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;

- Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

5. Hỗ trợ doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thắc mắc cần giải đáp hoặc hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, liên hệ số điện thoại: 0232.3825411 (Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình).

Doanh nghiệp có nội dung cần phản ánh, kiến nghị, liên hệ số điện thoại: 0916.110.990 (Bộ phận tiếp nhận kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp) hoặc gửi văn bản kiến nghị về hộp thư kiennghidautu@quangbinh.gov.vn.

------------------------------

Các tin khác