VĂN BẢN MỚI

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 142

  • Tổng 1.957.144

NÂNG CAO CÔNG TÁC CẤP ĐIỆN VÀ TIẾP CẬN ĐIỆN NĂNG

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thực hiện Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng và Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình quy định về thời hạn giải quyết các thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công xây dựng công trình điện đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đã xây dựng lưu đồ và thời gian cấp điện áp dụng trong toàn Tổng Công ty, bao gồm:

+ Lưu đồ và thời gian giải quyết cấp điện sau TBA công cộng đối với khách hàng mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt lắp đặt công tơ 1 pha, 3 pha; khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt lắp công tơ 1 pha.
+ Lưu đồ và thời gian giải quyết cấp điện sau TBA công cộng đối với khách hàng mua điện phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt lắp công tơ 3 pha.
+ Lưu đồ và thời gian giải quyết cấp điện cho khách hàng trung áp theo chỉ số tiếp cận điện năng (từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của khách hàng).
(Chi tiết các Lưu đồ tham khảo tại Công văn số 3967/QBPC-KD ngày 08/12/2015 của Công ty Điện lực Quảng Bình về việc công tác cấp điện và thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng đính kèm)

Các tin khác