VĂN BẢN MỚI

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 70

  • Tổng 1.957.072

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌP ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 12/3/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành họp đánh giá công tác đánh giá công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2015. 

 

Đồng chí, Võ Hồng Quân - Phó giám đốc sở chủ trì, tham dự  cuộc họp còn có các thành viên Ban CCHC và kiểm soát TTHC sở KHĐT. Cuộc họp đã đánh giá các công việc đã giao cho các phòng chuyên môn tại thông báo số 1970/TB-KHĐT ngày 25/12/2014 của sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả họp ban cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Võ Hồng Quân đã nhận xét về nhiệm vụ kiểm soát TTHC và CCHC của các phòng và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng và thành viên Ban CCHC và kiểm soát TTHC. Trong thời gian tới, rất nhiều văn bản Luật và dưới luật liên quan đến lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư sẽ có hiệu lực thi hành, vì vậy Ban CCHC và kiểm soát TTHC đẩy mạnh công tác tham mưu cho lãnh đạo Sở sớm ban hành bộ TTHC để phù hợp với các quy định của nhà nước trong thời gian tới nhằm ngày càng nâng cao hiệu quả công tác cũng như hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh.
Tùng Lâm

Các tin khác