Chọn mẫu hiển thi

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 668

  • Tổng 2.144.374

Lý lịch Ban giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG GIÁM ĐỐC SỞ

NGUYỄN XUÂN ĐẠT

 

Họ và tên: Nguyễn Xuân Đạt

+ Ngày sinh: 04/02/1974

+ Quê quán: Xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng:  

Ngày chính thức:  

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Chức vụ Đảng: Bí thư Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chức vụ Chính quyền:  Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành Luật học

Điện thoại cơ quan: (0232) 3851645

Email: datnx.skhdt@quangbinh.gov.vn 

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

MAI HỒNG NGỌC

 

 

Họ và tên: Mai Hồng Ngọc

+ Ngày sinh: 26/03/1979

+ Quê quán: Xã Xuân Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng: 19/5/2005

Ngày chính thức: 19/5/2006

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chức vụ Chính quyền: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Điện thoại cơ quan: (0232) 3 820 442

Email: ngocmh.skhdt@quangbinh.gov.vn 

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

HOÀNG ĐỨC THIỆN

 

 

Họ và tên: Hoàng Đức Thiện

+ Ngày sinh: 22/4/1980

+ Quê quán: Xã Quảng Tiên - Huyện Quảng Trạch - Tỉnh Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng: 19/5/2011

Ngày chính thức: 19/5/2012

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Chức vụ Đảng: Không

Chức vụ Chính quyền: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng công trình giao thông

Điện thoại cơ quan: (0232) 

Email: thienhd.skhdt@quangbinh.gov.vn 

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

LÊ HOÀ SƠN

 

 

Họ và tên: Lê Hoà Sơn

+ Ngày sinh: 27/8/1978

+ Quê quán: Xã Quảng Hoà - Thị xã Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng

Ngày chính thức: 

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Chức vụ Đảng: Không

Chức vụ Chính quyền: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trình độ chuyên môn: 

Điện thoại cơ quan: (0232) 

Email: sonlh.skhdt@quangbinh.gov.vn