Chọn mẫu hiển thi

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 611

  • Tổng 2.144.317

Các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

A. Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
 
a. Khu đô thị mới Quang Phú
                -         Địa điểm: Khu vực xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
-         Tổng diện tích quy hoạch:  350 ha.
-         Điều kiện hạ tầng kỹ thuật: Đảm bảo
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC)
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
b. Khu đô thị mới Hải Ninh
                -         Địa điểm: xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
-         Diện tích: 200 ha
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC)
-         Điều kiện giao thông, điện, nước: Đảm bảo
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
c. Khu đô thị Nam đường Trần Hưng Đạo
-         Địa điểm thực hiện dự án: Phường Nam Lý, trung tâm thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Tổng diện tích quy hoạch: 20,49 ha
-         Điều kiện hạ tầng kỹ thuật: Đảm bảo
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC)
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
d. Khu đô thị mới phía Tây sông Cầu Rào
-         Địa điểm: phường Nam Lý và phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới.
-         Tổng diện tích quy hoạch: 87 ha.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC)
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
e. Khu đô thị mới Bảo Ninh
-         Địa điểm: xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Diện tích: 108ha
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC)
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
g. Hạ tầng khu công nghiệp Bắc Đồng Hới
                -         Địa điểm: Phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
-         Tổng diện tích quy hoạch:  150 ha.
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC)
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
h. Đường kè phía Đông sông Nhật Lệ
-         Địa điểm: Phía Đông sông Nhật Lệ.
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC, BOT)
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
i. Cảng Hòn La giai đoạn II
                -         Địa điểm: xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
-         Quy mô:  Tàu 5 vạn tấn.
-         Điều kiện hạ tầng kỹ thuật: Đảm bảo
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, BCC, BOT)
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
k. Bệnh viện chất lượng cao
-         Địa điểm: thành phố Đồng Hới.
-         Quy mô: từ 100 giường bệnh trở lên.
-         Thời gian thuê đất : 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC)
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về  công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
                -         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
B. Các dự án phát triển khu du lịch - dịch vụ và văn hóa
a. Khách sạn 4 và 5 sao
-         Địa điểm: Khu du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng, Khu du lịch Vũng chùa - Đảo Yến, Bảo Ninh, Bang, Nhật Lệ, Đá Nhảy và các khu vực khác.
-         Thời gian cho thuê đất: từ 30 năm-50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
b. Trung tâm Thương mại Đồng Hới
-         Địa điểm: thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại loại II.
-         Quy mô: theo quy định của Bộ Thương mại.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC, BOT).
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
c. Trung tâm Thương mại Ba Đồn
-         Địa điểm: thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
-         Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại loại III.
-         Quy mô: theo quy định của Bộ Thương mại.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC, BOT).
-         Đối tác: UBND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
d. Khu vui chơi thanh, thiếu niên thuộc Công viên Cầu Rào
-         Địa điểm: phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới.
-         Tổng diện tích quy hoạch: 16 ha.
-         Thời gian thuê đất : 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC, BOT).
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
e. Trung tâm Văn hoá thể thao Đồng Hới
-         Địa điểm: thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC, BOT).
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: Đảm bảo.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
     Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
g. Khu lễ hội thuộc Công viên Cầu Rào
-         Địa điểm: phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới.
-         Tổng diện tích quy hoạch: 10 ha.
-         Thời gian thuê đất : 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC, BOT).
-         Đối tác: UBND thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
     Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
h. Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Bang
-         Địa điểm: huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
-         Đầu tư Khu du lịch sinh thái Bang kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC, BOT).
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
     Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
i. Tư vấn lập Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng (Văn hoá, Du lịch, dịch vụ, cảnh quan môi trường và đa dạng sinh học...)
- Địa điểm: Nằm trên địa phận của 5 xã của huyện Bố Trạch và giáp ranh với 4 xã của 3 huyện Quảng Ninh, Minh Hoá và Bố Trạch:
* Vùng lõi có diện tích 86.000 ha được phân làm 3 phân khu:
+ Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 65.000 ha
+ Phân khu phục hồi sinh thái: Diện tích 17.450 ha;
+ Phân khu dịch vụ hành chính: Diện tích 3.400 ha.
* Vùng đệm có diện tích 203.222 ha thuộc 9 xã
-         Hình thức đầu tư: Hỗ trợ kinh phí và tư vấn xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết.
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
k. Dự án Sân Golf Đông Bắc Đồng Hới
-   Địa điểm: cạnh sân bay Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Diện tích: 200 ha (khoảng 18 lỗ)
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC, BOT).
-         Điều kiện hạ tầng kỹ thuật: Đảm bảo
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
     Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
C. Nhóm các dự án xây dựng nhà máy các loại
 
a. Khu lọc hoá dầu Hòn La (tại khu công nghiệp Hòn La)
          -   Địa điểm: xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
-         Diện tích:
-         Hình thức đầu tư: 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh.
-         Điều kiện: có cảng biển nước sâu, có sân bay.
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
     Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
b. Nhà máy nhiệt điện Hòn La
-         Địa điểm: huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
-         Công suất: 2000-2400 MW và sự lựa chọn phù hợp của nhà đầu tư.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
c. Nhà máy đóng tàu và sà lan
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Hòn La.
-         Công suất: từ 5.000 tấn/năm trở lên.
-         Sản phẩm: tàu, thuyền, sà lan các loại.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: BQL các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
d. Nhà máy xi măng Áng Sơn
          -   Địa điểm: xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
-         Công suất: 1,4 triệu tấn/năm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Điều kiện hạ tầng kỹ thuật: Đảm bảo
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
e. Nhà máy xi măng Sông Gianh giai đoạn 2
-         Địa điểm: huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
-         Công suất: từ 1,4 triệu tấn/ năm trở lên.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư:
+ Liên doanh xây dựng giai đoạn II.
+ Cho thuê hạ tầng xây dựng giai đoạn II.
+ Bán cả nhà máy bằng hình thức mua cổ phần.
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường – công nghệ.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
g. Nhà máy xi măng Thanh Hà
-         Địa điểm: huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
-         Công suất: từ 2 triệu tấn/năm trở lên.
-         Thời gian thuê đất : 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường – công nghệ.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
h. Nhà máy ván sàn
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới.
-         Công suất: từ 100.000 m2/năm trở lên.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: BQL các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
i. Nhà máy vật liệu nhựa xây dựng
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới hoặc Khu công nghiệp Hòn La.
-         Công suất: từ 2.000 tấn/năm trở lên. 
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: BQL các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường – công nghệ.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
k. Nhà máy Chế biến cát sản xuất thủy tinh
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Hòn La.
-         Công suất: từ 500.000 tấn/năm trở lên.
-         Sản phẩm: nguyên liệu sản xuất thủy tinh.
-         Thời gian thuê đất : 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: BQL các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
                -         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
l. Nhà máy lắp ráp đồ điện, điện tử
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới hoặc Khu công nghiệp Hòn La.
-         Sản phẩm: hàng điện, điện tử dân dụng.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: BQL các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường – công nghệ.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
                -         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
m. Nhà máy bao bì nhựa tự hủy
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới hoặc Khu công nghiệp Hòn La.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: BQL các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
n. Nhà máy sứ vệ sinh dân dụng
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới hoặc Khu công nghiệp Hòn La.
-         Công suất: từ 100.000 đến 500.000 sản phẩm/năm.
-         Nguyên liệu: khai thác tại địa phương.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: BQL các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường – công nghệ.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
o. Nhà máy gốm mỹ nghệ xuất khẩu
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới.
-         Công suất: từ 100.000 sản phẩm/năm trở lên.
-         Nguyên liệu: khai thác tại địa phương.
-         Sản phẩm: chum, thạp, lọ gốm, bình hoa, bình trà …
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: BQL các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
p. Nhà máy sứ thủy tinh cách điện
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới hoặc Khu công nghiệp Hòn La.
-         Công suất: từ 120.000 sản phẩm/năm trở lên.
-         Nguồn nguyên liệu: nội địa.
-         Sản phẩm: các sản phẩm sứ thủy tinh cách điện…
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: BQL các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
q. Nhà máy sản xuất Gạch Blóc thuỷ tinh Ba Đồn
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Hòn La.
-         Công suất: từ 1.000.000 tấn/năm trở lên.
-         Sản phẩm: Gạch Blóc
-         Nguồn nguyên liệu: khai thác tại địa phương.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: BQL các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
r. Nhà máy bột tít và sơn tường
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới.
-         Công suất: từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên.
-         Sản phẩm: bột tít và sơn tường…
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: BQL các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
s. Nhà máy sản xuất săm lốp ô tô, xe máy và các sản phẩm cao su chất lượng cao
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới hoặc Khu công nghiệp Hòn La.
-         Công suất: từ 1.000.000 sản phẩm/năm trở lên.
-         Nguyên liệu: trong và ngoài tỉnh.
-         Sản phẩm: săm lốp ô tô, xe máy, băng tải, dây cu roa, trục lăn, sản phẩm dùng trong y tế…
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: đầu tư trực tiếp nước ngoài.
-         Đối tác: BQL các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
t. Dự án sản xuất xút, sô đa
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới hoặc Khu công nghiệp Hòn La.
-         Công suất: từ 10.000 tấn/năm trở lên.
-         Nguyên liệu: trong và ngoài tỉnh.
-         Sản phẩm: xút, sô đa.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: BQL các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
u. Nhà máy chế biến thủy sản Hòn La
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Hòn La.
-         Công suất: từ 1.000 tấn/năm trở lên.
-         Sản phẩm: sản phẩm thủy sản xuất khẩu, đồ hộp.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: BQL các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
v. Xí nghiệp Giày da xuất khẩu
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới.
-         Công suất: từ 1.000.000 sản phẩm/năm trở lên.
-         Sản phẩm: giày da các loại.
-         Thời gian thuê đất : 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
x. Dự án Chế biến sau Côlôphan
-         Địa điểm: xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới.
-         Sẩn phẩm: các sản phẩm sau Côlôphan.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: Công ty Lâm Công nghiệp Long Đại. Địa chỉ: phường Thuận Đức, thành phố Đồng Hới.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn