Chọn mẫu hiển thi

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 555

  • Tổng 2.144.261

HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG BÌNH NHIỆM KỲ 2020-2025

Xem với cỡ chữ : A- A A+

        Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/ĐUK ngày 23/5/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hổi Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2022-2025. Chiều ngày 25/7/2023, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Hội nghị

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Thăng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Về phía Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, có Đồng chí Phan Phong Phú - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; cùng tập thể Đảng ủy, BGĐ Sở; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ; Các đồng chí Trưởng, phó các Phòng, đơn vị và đại diện các tổ chức đoàn thể thuộc Sở.

Tại Hội nghị đã được nghe đồng chí Mai Hồng Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua Báo cáo Sơ kết giữa Nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở lần thứ IX, Nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí nêu lên những kết quả nổi bật qua 03 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội. Đảng bộ Sở đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, không ngừng cải cách hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng đảng được đẩy mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ ngày càng nâng cao; hoạt động của các tổ chức đoàn thể được tăng cường; các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Trung ương, của Tỉnh, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã được chủ động triển khai đồng bộ, kịp thời, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn ngành, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra.

Thảo luận tại Hội nghị, các ý kiến tham gia đều đồng tình, nhất trí cao với những đánh giá kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở.

Đồng chí Trần Ngọc Thăng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Thăng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao và biểu dương những kết quả và sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ Sở trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực cũng đề nghị Đảng bộ Sở tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, các nhiệm vụ trọng tâm của của Tỉnh, Đảng ủy Khối, bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra; Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Rà soát kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tránh trùng lặp; Duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt đảng theo định kỳ, chú trọng sinh hoạt theo chuyên đề; Tăng cường công tác phát triển đảng viên;... để tiến tới thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở đã đề ra.

Đồng chí Phan Phong Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Phong Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Ngọc Thăng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các ý kiến đóng góp tại Hội nghị để trong thời gian tới Sở sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục những khó khăn nhằm quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng Sở đã đề ra trong nửa nhiệm kỳ sau. Tiếp tục triển khai tổ chức học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; phổ biến sâu rộng Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị TW 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình

 

Các tin khác