Bản in     Gởi bài viết  
Vào lúc 8h00 ngày 09/5/2020 (Thứ 7), Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến của Thủ trướng Chính phủ với Doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế ứng phó dịch Covid-19 
THÔNG BÁO: Vào lúc 8h00 ngày 09/5/2020 (Thứ 7), Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến của Thủ trướng Chính phủ với Doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế ứng phó dịch Covid-19. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo dõi truyền hình trực tiếp Hội nghị trực tuyến trên Đài Truyền hình Việt Nam. 
 (Có Giấy mời kèm theo)
[Trở về]