Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 730/KHĐT-XTĐT Về việc cử đầu mối làm việc với các nhà đầu tư khi nghiên cứu, khảo sát các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 04/04/2022 Còn
2 24/KHĐT-TĐ Về việc triển khai lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 06/01/2022 Còn
3 3863/KHĐT-TĐ Về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 29/12/2021 Còn
4 2698/TB-UBND Thông báo Tuyển dụng Công chức tỉnh Quảng Bình năm 2021 UBND Tỉnh 06/12/2021 Còn
5 3389/KHĐT-TĐ V/v tham gia ý kiến dự thảo: “ Văn bản hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư khu đô thị, khu nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 30/11/2021 Còn
6 3339/KHĐT-TH V/v báo cáo Đoàn giám sát của Quốc hội khóa XV về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 25/11/2021 Còn
7 2916/KHĐT-QLĐT Về việc cải cách thủ tục hành chính khi thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án của nhà đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 22/10/2021 Còn
8 2742/KHĐt-TTr Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 10/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 08/10/2021 Còn
9 2436/KHĐT-TTr V/v tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 9/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 09/09/2021 Còn
10 2429/KHĐT-VP Về việc giải quyết TTHC trong phòng, chống dịch COVID - 19 theo Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 09/09/2021 Còn
11 2349/KHĐT-VP Về việc giải quyết THHC trong phòng chống dịch Covid - 19 Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 27/08/2021 Còn
12 2096/KHĐT-TTr Phổ biến giáo dục pháp luật tháng 8/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 04/08/2021 Còn
13 2026/KHĐT-TH Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2022 (Văn bản số 2026/KHĐT-TH ngày 29/7/2021) Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 29/07/2021 Còn
14 1586/KHĐT-TĐ V/v Hướng dẫn lập, thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án khu đô thị, khu nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 28/06/2021 Còn
15 1586/KHĐT-TĐ V/v Hướng dẫn lập, thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án khu đô thị, khu nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 28/06/2021 Còn
16 884/KHĐT-TĐ Về việc đăng ký thực hiện các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị vào Chương trình Phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2021-2030. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 16/04/2021 Còn
17 838/KHĐT-TĐ Về việc đăng ký thực hiện các dự án theo hình thức PPP. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 12/04/2021 Còn
18 21/KHĐT-ĐK Chương trình tập huấn thúc đẩy kinh doanh trực tuyến cho doanh nghiệp bán lẻ Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 05/04/2021 Còn
19 22/KHĐT-ĐK Biểu mẫu tham khảo về đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 05/04/2021 Còn
20 Danh mục kêu gọi vốn đầu tư Tài liệu phục vụ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021 - Tiềm năng, An toàn và Khác biệt Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 10/01/2021 Còn
Trang :
1