Bản in     Gởi bài viết  
Hội thảo về công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. 
Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, ngày 14/10/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình đã tổ chức hội thảo về công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.
Thành phần dự hội thảo bao gồm Lãnh đạo và chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư và hơn năm mươi cán bộ làm công tác đầu tư xây dựng của các Sở: Xây dựng, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo và chuyên viên UBND các các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ làm công tác đầu tư xây dựng của một số nhà đầu tư quan tâm đến việc đầu tư các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư.
Mở đầu buổi hội thảo, Đồng chí Phan Phong Phú - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình đã nêu các khó khăn, vướng mắc mà địa phương đang gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện hình thức đầu tư PPP và mong muốn qua Hội nghị này các Sở, ngành, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh tập trung lắng nghe, thảo luận, trao đổi tất cả những khó khăn, vướng mắc nhằm nắm rõ quy trình, thủ tục đầu tư để vận dụng tại địa phương được tốt hơn và đảm bảo đúng quy định.
 
Đ/c Phan Phong Phú – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình
 phát biểu khai mạc hội thảo
Tiếp theo, các đại biểu được đồng chí Trần Việt Dũng, Chánh Văn phòng PPP, Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu những nội dung chính Nghị định số 15/2015/NĐ- CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về  đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Nghị định số 30/2015/NĐ- CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư và các điểm mới của dự thảo điều chỉnh, bổ sung Nghị định số 15/2015/NĐ- CP và Nghị định số 30/2015/NĐ- CP. Đồng chí Trần Việt Dũng cũng nêu lên những sai sót phổ biến khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP ở một số địa phương, đơn vị để các đại biểu có thể rút kinh nghiệm khi triển khai thực hiện ở đơn vị mình.
 
Đ/c Trần Việt Dũng - Chánh Văn phòng Hợp tác công tư (PPP), Cục quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Trong khuôn khổ của Hội nghị, có rất nhiều ý kiến thắc mắc, chia sẻ của các đại biểu về những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện và đã được đ/c Trần Việt Dũng giải đáp nhiệt tình.
Đoàn TN
[Trở về]