Đấu thầu - mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
THÔNG BÁO SƠ TUYỂN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN 
1. Tiêu chuẩn và đối tượng cần tuyển dụng
Bản mô tả VTVL số: 190/KHĐT-VP ngày 23/01/2017
2. Thời gian và địa điểm
Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 24/01/2017 đến ngày 10/2/2017.
Địa điểm: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình, đường 23-8, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu)
Mọi thông tin chi tiết được niên yết tại bảng thông báo Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc liên hệ Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, điện thoại: 0523.822.270.
[Trở về]