Bản in     Gởi bài viết  
Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình tổ chức Tết trồng cây 
Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia trồng cây và phát động Tết trồng cây của Bác Hồ, sáng ngày 2/2 (mồng 6 Tết Đinh Dậu năm 2017), Lãnh đạo Sở cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động đã tổ chức trồng cây tại khuôn viên Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 

 

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở nhấn mạnh: Với mục tiêu cơ bản năm 2017 là tập trung phát triển kinh tế, gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội. Những năm qua, phong trào trồng cây vào mỗi dịp đầu xuân được các cấp trong tỉnh triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả. Công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng được duy trì thường xuyên, góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Phát huy kết quả đạt được, hàng năm Lãnh đạo Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở đã phát động Tết trồng cây và tham gia trồng cây tại khuôn viên Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài của việc trồng cây, trồng rừng trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và giữ gìn môi trường sống.

 

Đặng Hòa
 

 

[Trở về]