Đấu thầu - mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐẦU TƯ 
1. Thủ tục đăng ký đối với dự án đầu tư trong nước
2. Thủ tục đăng ký đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài 
- Thủ tục thẩm tra thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ
- Thủ tục thẩm tra dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư
3. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài
5. Đăng ký lại, Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

8. Một số phương thức khác áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài

9. Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

10. Hướng dẫn báo cáo giám sát đánh giá đầu tư đối với các dự án không sử dụng ngân sách nhà nước

[Trở về]