Đấu thầu - mua sắm công
Quảng Bình: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 
 CafeLand – Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết 34/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh Quảng Bình
Xem tiếp