Bản in     Gởi bài viết  
Lực lượng Chiến sỹ tự vệ Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia huấn luyện Quân sự - Quốc phòng năm 2017 
Sáng ngày 30/03/2017, Tại hội trường cPPK 37mm xã Quang Phú, Đồng Hới; Ban Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Hới đã khai mạc huấn luyện Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2017 của Cụm 3, tự vệ 03 đơn vị gồm: Công ty Cấp nước Quảng Bình; CT-CP Tổng công ty nông nghiệp Quảng Bình; Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình.
 Tham gia dự buổi khai mạc có các đồng chí Lãnh đạo của các đơn vị và Lãnh đạo của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới.
 
Ảnh: Đ/c Nguyễn Thanh Hiếu, Tiểu đội trưởng đội DQTV  Sở Kế hoạch và Đầu tư thay mặt anh chị em chiến sỹ tham gia đợt huấn luyện xin hứa quyết tâm.
Trong thời gian 07 ngày, từ ngày 30/3/2017 đến ngày 07/4/2017 các Chiến sỹ được học tập, quán triệt các nội dung về công tác Đảng, công tác chính trị tư tưởng trong xây dựng, huấn luyện của lực lượng DQTV; huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, huấn luyện đội ngũ chiến thuật DQTV…và thực hành một số nội dung về bắn súng; tiểu đội, trung đội DQTV bảo vệ mục tiêu khi có tình huống gây rối, bạo loạn. Cùng với đó, các chiến sỹ được thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh trên địa tỉnh, thành phố.
 
 
Ảnh: Các chiến sỹ tự vệ các đơn vị hăng say tập luyện
Thông qua huấn luyện giúp cho chiến sỹ DQTV kịp thời nắm bắt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh nói chung và nhiệm vụ công tác quân sự cơ quan nói riêng, giúp cho đội ngũ DQTV biết vận dụng linh hoạt những nội dung đã học vào thực tiễn, thành thục phương pháp tổ chức huấn luyện chiến thuật cấp tiểu đội, trung đội và kỹ thuật bắn súng AK… góp phần giữ vững ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn, xây dựng cơ quan, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo điều kiện cho kinh tế, xã hội địa phương phát triển./.
Thanh Hiếu
[Trở về]