Bản in     Gởi bài viết  
Tổ MoSEDP Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình tham quan, học tập kinh nghiệm về công tác lập kế hoạch phát triển KT-XH định hướng thị trường cấp xã, huyện tại các tỉnh Nghệ An, Lào Cai 
Thực hiện Kế hoạch phối hợp công tác năm 2016 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình (SRDP), Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình đã tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm về công tác lập kế hoạch phát triển KT-XH định hướng thị trường cấp xã, huyện tại các tỉnh Nghệ An, Lào Cai từ ngày 23-29/6/2016. 
Thành phần Đoàn gồm có Đồng chí Nguyễn Hoài Nam - PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư và tổ MoSEDP của Sở; cán bộ BQL dự án SRDP; đại diện phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã và đại diện các xã trong và ngoài vùng dự án SRDP.
Đoàn đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An về tình hình triển khai đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tại buổi làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An đã trao đổi một số kinh nghiệm về triển khai việc thể chế hóa quy trình kế hoạch, hiệu quả của việc đổi mới lập kế hoạch cấp xã từ năm 2010 đến nay cũng như một số khó khăn, hạn chế về nguồn lực, nhân lực khi triển khai thực hiện.
 
Đoàn trao đổi kinh nghiệm và tặng quà lưu niệm cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An
Tiếp đó, ngày 27/6, Đoàn đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai. Tại buổi làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai đã giới thiệu với Đoàn một số nét cơ bản về tình hình thu hút, xúc tiến đầu tư tại tỉnh, một số kinh nghiệm trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương (những năm vừa qua tỉnh Lào Cai luôn thuộc nhóm dẫn đầu về chỉ số PCI trên toàn quốc). Bên cạnh đó, Sở cũng đã trao đổi chi tiết những kinh nghiệm trong việc đổi mới lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã, huyện, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành; đồng thời giới thiệu mô hình quản lý dự án thông qua Ban quản lý dự án ODA trực thuộc Sở.
 
Đoàn trao đổi kinh nghiệm và tặng quà lưu niệm cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
Qua đợt tham quan học tập kinh nghiệm, Tổ MoSEDP của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình cùng thành viên trong đoàn đã học tập được nhiều kinh nghiệm và mô hình trong việc triển khai đổi mới lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội định hướng thị trường cấp xã, cấp huyện nhằm phục vụ tốt cho việc áp dụng vào triển khai quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội định hướng thị trường hàng năm cấp xã, cấp huyện trong thời gian tới tại địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Ảnh và bài: Trần Long – Hữu Sơn
[Trở về]