Bản in     Gởi bài viết  
Hội thảo giữa kỳ Dự án HTKT Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị (do ADB tài trợ) 
Ngày 20/01/2017, tại khách sạn Mường Thanh- thành phố Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo báo cáo giữa kỳ Dự án Hỗ trợ kỹ thuật (PPTA) “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị”  do ADB tài trợ. 

 
Đến dự hội thảo có Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch- Đầu tư, Bộ Tài chính, các Chuyên gia cao cấp của ADB, đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 tỉnh trong vùng Dự án, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 02 tỉnh Hà Giang và Lạng Sơn, Tư vấn Quốc tế PPTA, Tư vấn  IAC,  các đơn vị Tư vấn địa phương và một số sở, ngành có liên quan.
Phát biểu chào mừng hội thảo, Ông Nguyễn Hữu Hoài, PBT tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã cảm ơn sự quan tâm và tạo điều kiện của ADB, các Bộ, ngành Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của UBND 04 tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trong vùng dự án cũng như sự hỗ trợ có hiệu quả của đơn vị tư vấn PPTA của ADB trong thời gian qua.
Sau khi nghe đại diện đơn vị tư vấn PPTA của ADB thông qua đánh giá các tiểu dự án mẫu đại diện của 4 tỉnh, rà soát lại tiến độ thực hiện, phân tích những khó khăn trong quá trình thực hiện của dự án kể từ sau thời điểm tổ chức hội nghị đầu kỳ tại tỉnh Quảng Trị ngày 15/10/2016, đại diện Lãnh đạo các tỉnh đã phát biểu ý kiến bày tỏ sự mong muốn ADB, tư vấn PPTA và đặc biệt các Bộ,  ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho dự án có thể hoàn thành tốt lộ trình đã đề ra.
Tham gia ý kiến tại Hội thảo,ADB đánh giá cao tính sẵn sàng, sự quyết tâm và cam kết cao của 4 tỉnh trong việc kết nối, hợp tác và hỗ trợ Tư vấn PPTA, Tư vấn IAC Việt Nam trong việc chuẩn bị dự án. ADB đã thể hiện sự ủng hộ và cam kết cao đối với việc sẵn sàng ký kết Hiệp định dự án vào thời điểm trước tháng 9 năm 2017. Đồng thời, ADB cũng thông báo sẽ hỗ trợ bổ sung thêm khoản kinh phí cho việc thiết kế chi tiết, hoàn thiện nghiên cứu khả thi bổ sung và hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tỉnh trong vùng dự án.
Kết thúc hội thảo, Đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị đã ký biên bản ghi nhớ và cam kết nỗ lực thực hiện các hoạt động tiếp theo của Dự án.
Đoàn Hương

 

[Trở về]