Đấu thầu - mua sắm công
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ ỨNG DỤNG BLUEZONE 
 Để bảo vệ cộng đồng trước đại dịch COVID-19, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã triển khai ứng dụng “Khẩu...
Xem tiếp
Hướng dẫn sử dụng cài đặt ứng dụng app NCOVI 
 Ngày 9/3/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế ra mắt ứng dụng Ứng dụng NCOVI dành cho người dân Việt Nam
Xem tiếp
Hướng dẫn cài đặt, sử dụng BLUEZONE 

Ứng dụng Bluezone sử dụng công nghệ định vị Bluetooth năng lượng thấp nhằm phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 qua Smartphone một cách nhanh chóng, chính xác, ít tốn kém....

Xem tiếp
Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 
 Về việc quyết liệt, thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
Xem tiếp
Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 
Xem tiếp