Đấu thầu - mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh 
A. Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
 
a. Khu đô thị mới Quang Phú
                -         Địa điểm: Khu vực xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
-         Tổng diện tích quy hoạch:  350 ha.
-         Điều kiện hạ tầng kỹ thuật: Đảm bảo
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC)
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
b. Khu đô thị mới Hải Ninh
                -         Địa điểm: xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
-         Diện tích: 200 ha
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC)
-         Điều kiện giao thông, điện, nước: Đảm bảo
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
c. Khu đô thị Nam đường Trần Hưng Đạo
-         Địa điểm thực hiện dự án: Phường Nam Lý, trung tâm thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Tổng diện tích quy hoạch: 20,49 ha
-         Điều kiện hạ tầng kỹ thuật: Đảm bảo
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC)
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
d. Khu đô thị mới phía Tây sông Cầu Rào
-         Địa điểm: phường Nam Lý và phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới.
-         Tổng diện tích quy hoạch: 87 ha.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC)
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
e. Khu đô thị mới Bảo Ninh
-         Địa điểm: xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Diện tích: 108ha
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC)
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
g. Hạ tầng khu công nghiệp Bắc Đồng Hới
                -         Địa điểm: Phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
-         Tổng diện tích quy hoạch:  150 ha.
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC)
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
h. Đường kè phía Đông sông Nhật Lệ
-         Địa điểm: Phía Đông sông Nhật Lệ.
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC, BOT)
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
i. Cảng Hòn La giai đoạn II
                -         Địa điểm: xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
-         Quy mô:  Tàu 5 vạn tấn.
-         Điều kiện hạ tầng kỹ thuật: Đảm bảo
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, BCC, BOT)
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
k. Bệnh viện chất lượng cao
-         Địa điểm: thành phố Đồng Hới.
-         Quy mô: từ 100 giường bệnh trở lên.
-         Thời gian thuê đất : 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC)
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về  công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
                -         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
B. Các dự án phát triển khu du lịch - dịch vụ và văn hóa
a. Khách sạn 4 và 5 sao
-         Địa điểm: Khu du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng, Khu du lịch Vũng chùa - Đảo Yến, Bảo Ninh, Bang, Nhật Lệ, Đá Nhảy và các khu vực khác.
-         Thời gian cho thuê đất: từ 30 năm-50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
b. Trung tâm Thương mại Đồng Hới
-         Địa điểm: thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại loại II.
-         Quy mô: theo quy định của Bộ Thương mại.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC, BOT).
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
c. Trung tâm Thương mại Ba Đồn
-         Địa điểm: thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
-         Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại loại III.
-         Quy mô: theo quy định của Bộ Thương mại.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC, BOT).
-         Đối tác: UBND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
d. Khu vui chơi thanh, thiếu niên thuộc Công viên Cầu Rào
-         Địa điểm: phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới.
-         Tổng diện tích quy hoạch: 16 ha.
-         Thời gian thuê đất : 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC, BOT).
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
e. Trung tâm Văn hoá thể thao Đồng Hới
-         Địa điểm: thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC, BOT).
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: Đảm bảo.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
     Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
g. Khu lễ hội thuộc Công viên Cầu Rào
-         Địa điểm: phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới.
-         Tổng diện tích quy hoạch: 10 ha.
-         Thời gian thuê đất : 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC, BOT).
-         Đối tác: UBND thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
     Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
h. Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Bang
-         Địa điểm: huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
-         Đầu tư Khu du lịch sinh thái Bang kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC, BOT).
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
     Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
i. Tư vấn lập Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng (Văn hoá, Du lịch, dịch vụ, cảnh quan môi trường và đa dạng sinh học...)
- Địa điểm: Nằm trên địa phận của 5 xã của huyện Bố Trạch và giáp ranh với 4 xã của 3 huyện Quảng Ninh, Minh Hoá và Bố Trạch:
* Vùng lõi có diện tích 86.000 ha được phân làm 3 phân khu:
+ Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 65.000 ha
+ Phân khu phục hồi sinh thái: Diện tích 17.450 ha;
+ Phân khu dịch vụ hành chính: Diện tích 3.400 ha.
* Vùng đệm có diện tích 203.222 ha thuộc 9 xã
-         Hình thức đầu tư: Hỗ trợ kinh phí và tư vấn xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết.
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
k. Dự án Sân Golf Đông Bắc Đồng Hới
-   Địa điểm: cạnh sân bay Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Diện tích: 200 ha (khoảng 18 lỗ)
-         Hình thức đầu tư: Khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC, BOT).
-         Điều kiện hạ tầng kỹ thuật: Đảm bảo
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
     Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
C. Nhóm các dự án xây dựng nhà máy các loại
 
a. Khu lọc hoá dầu Hòn La (tại khu công nghiệp Hòn La)
          -   Địa điểm: xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
-         Diện tích:
-         Hình thức đầu tư: 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh.
-         Điều kiện: có cảng biển nước sâu, có sân bay.
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
     Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
b. Nhà máy nhiệt điện Hòn La
-         Địa điểm: huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
-         Công suất: 2000-2400 MW và sự lựa chọn phù hợp của nhà đầu tư.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
c. Nhà máy đóng tàu và sà lan
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Hòn La.
-         Công suất: từ 5.000 tấn/năm trở lên.
-         Sản phẩm: tàu, thuyền, sà lan các loại.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: BQL các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
d. Nhà máy xi măng Áng Sơn
          -   Địa điểm: xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
-         Công suất: 1,4 triệu tấn/năm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Điều kiện hạ tầng kỹ thuật: Đảm bảo
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
e. Nhà máy xi măng Sông Gianh giai đoạn 2
-         Địa điểm: huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
-         Công suất: từ 1,4 triệu tấn/ năm trở lên.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư:
+ Liên doanh xây dựng giai đoạn II.
+ Cho thuê hạ tầng xây dựng giai đoạn II.
+ Bán cả nhà máy bằng hình thức mua cổ phần.
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường – công nghệ.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
g. Nhà máy xi măng Thanh Hà
-         Địa điểm: huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
-         Công suất: từ 2 triệu tấn/năm trở lên.
-         Thời gian thuê đất : 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường – công nghệ.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
h. Nhà máy ván sàn
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới.
-         Công suất: từ 100.000 m2/năm trở lên.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: BQL các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
i. Nhà máy vật liệu nhựa xây dựng
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới hoặc Khu công nghiệp Hòn La.
-         Công suất: từ 2.000 tấn/năm trở lên. 
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: BQL các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường – công nghệ.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
k. Nhà máy Chế biến cát sản xuất thủy tinh
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Hòn La.
-         Công suất: từ 500.000 tấn/năm trở lên.
-         Sản phẩm: nguyên liệu sản xuất thủy tinh.
-         Thời gian thuê đất : 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: BQL các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
                -         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
l. Nhà máy lắp ráp đồ điện, điện tử
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới hoặc Khu công nghiệp Hòn La.
-         Sản phẩm: hàng điện, điện tử dân dụng.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: BQL các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường – công nghệ.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
                -         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
m. Nhà máy bao bì nhựa tự hủy
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới hoặc Khu công nghiệp Hòn La.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: BQL các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
n. Nhà máy sứ vệ sinh dân dụng
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới hoặc Khu công nghiệp Hòn La.
-         Công suất: từ 100.000 đến 500.000 sản phẩm/năm.
-         Nguyên liệu: khai thác tại địa phương.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: BQL các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường – công nghệ.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
o. Nhà máy gốm mỹ nghệ xuất khẩu
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới.
-         Công suất: từ 100.000 sản phẩm/năm trở lên.
-         Nguyên liệu: khai thác tại địa phương.
-         Sản phẩm: chum, thạp, lọ gốm, bình hoa, bình trà …
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: BQL các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
p. Nhà máy sứ thủy tinh cách điện
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới hoặc Khu công nghiệp Hòn La.
-         Công suất: từ 120.000 sản phẩm/năm trở lên.
-         Nguồn nguyên liệu: nội địa.
-         Sản phẩm: các sản phẩm sứ thủy tinh cách điện…
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: BQL các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
q. Nhà máy sản xuất Gạch Blóc thuỷ tinh Ba Đồn
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Hòn La.
-         Công suất: từ 1.000.000 tấn/năm trở lên.
-         Sản phẩm: Gạch Blóc
-         Nguồn nguyên liệu: khai thác tại địa phương.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: BQL các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
r. Nhà máy bột tít và sơn tường
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới.
-         Công suất: từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên.
-         Sản phẩm: bột tít và sơn tường…
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: BQL các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
s. Nhà máy sản xuất săm lốp ô tô, xe máy và các sản phẩm cao su chất lượng cao
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới hoặc Khu công nghiệp Hòn La.
-         Công suất: từ 1.000.000 sản phẩm/năm trở lên.
-         Nguyên liệu: trong và ngoài tỉnh.
-         Sản phẩm: săm lốp ô tô, xe máy, băng tải, dây cu roa, trục lăn, sản phẩm dùng trong y tế…
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: đầu tư trực tiếp nước ngoài.
-         Đối tác: BQL các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
t. Dự án sản xuất xút, sô đa
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới hoặc Khu công nghiệp Hòn La.
-         Công suất: từ 10.000 tấn/năm trở lên.
-         Nguyên liệu: trong và ngoài tỉnh.
-         Sản phẩm: xút, sô đa.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: BQL các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
u. Nhà máy chế biến thủy sản Hòn La
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Hòn La.
-         Công suất: từ 1.000 tấn/năm trở lên.
-         Sản phẩm: sản phẩm thủy sản xuất khẩu, đồ hộp.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: BQL các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
v. Xí nghiệp Giày da xuất khẩu
-         Địa điểm: Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới.
-         Công suất: từ 1.000.000 sản phẩm/năm trở lên.
-         Sản phẩm: giày da các loại.
-         Thời gian thuê đất : 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn
 
x. Dự án Chế biến sau Côlôphan
-         Địa điểm: xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới.
-         Sẩn phẩm: các sản phẩm sau Côlôphan.
-         Thời gian thuê đất: 50 năm.
-         Điều kiện giao thông, cấp điện, nước: bảo đảm.
-         Hình thức đầu tư: khuyến khích các hình thức đầu tư trực tiếp (Đầu tư trong nước, FDI, BCC).
-         Đối tác: Công ty Lâm Công nghiệp Long Đại. Địa chỉ: phường Thuận Đức, thành phố Đồng Hới.
-         Điều kiện hoạt động: nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường.
-         Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn, Xúc tiến đầu tư Quảng Bình, số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
-         Điện thoại: 052824635; Fax: 052842844; Email: qbcip@vnn.vn

 

[Trở về]